Parkeervergunning

Parkeervergunning

Bewoners en bedrijven hebben de mogelijkheid een parkeervergunning aan te vragen. Een parkeervergunning geeft een parkeerrecht om in een bepaald vergunningsgebied te parkeren zonder een kaartje bij de ticketautomaat te hoeven te kopen. Een bewonersvergunning is gebiedsgebonden en alleen geldig in het vergunninggebied waarin u woont.

Daarnaast kent de gemeente Heerenveen een bezoekersregeling voor bezoekers aan inwoners van Heerenveen. Een bezoekersvergunning is ook gebiedsgebonden en alleen geldig in het gebied waarin de houder (bewoner) woont. De bezoekersregeling geldt niet in het centrum. Voor het centrum worden dan ook geen bezoekersvergunningen afgegeven.

Een bedrijfsvergunning is geldig in alle (deel)gebieden.

Heerenveen is onderverdeeld in zeven deelgebieden:

  1. Centrum
  2. Schil (bestaande uit Schil Noord, Schil Oost, Schil Zuid en Schil West)
  3. Noord VN1 (alleen vergunninghouders)
  4. Noord VN2 (alleen vergunninghouders)
  5. Stationsgebied 1 (alleen vergunninghouders)
  6. Stationsgebied 2 (alleen vergunninghouders)
  7. Plan Nijehaske (alleen vergunninghouders)

Digitaal parkeerloket

Voor het aanvragen, wijzigen of verlengen van een parkeervergunning logt u in bij het beveiligde digitale parkeerloket: https://parkeren.heerenveen.nl.

Voor het inloggen heeft u als bewoner uw DigiD nodig en als bedrijf uw E-herkenning. U doorloopt de stappen, waarbij u ook het kenteken van uw voertuig invoert. U betaalt via iDeal. Na betaling is uw parkeervergunning direct actief vanaf de door u gewenste ingangsdatum.

Bezoekersvergunningen

Ook een bezoekersvergunning regelt u in het vervolg digitaal. Na de aanvraag ontvangt u een meldcode en pincode om een account op de beveiligde website https://bezoekersparkeren.heerenveen.nl te activeren. U hoeft dan niet meer telkens via DigiD in te loggen én u kunt gebruik maken van de bezoekersapp. Via deze app kunt u eenvoudig uw bezoek op basis van een kenteken aan- en af melden. U hoeft dus niet meer naar buiten om een papieren parkeervergunning achter de voorruit te leggen. Op de website ziet u hoe u de app (dit is eigenlijk een website) op uw telefoon kunt installeren.

Sinds 1 maart 2019 zijn de parkeermogelijkheden voor uw bezoek verruimd: uw bezoek mag binnen het aangewezen parkeergebied parkeren. Deze nieuwe regel geldt voor de schilwijken en de vergunninghoudersgebieden. Let op: In het centrum kan geen bezoekersvergunning worden aangeschaft.

Waarom digitalisering?

U hoeft voor uw parkeervergunning straks de deur niet meer uit: het aanvragen en wijzigingen doorgeven regelt u eenvoudig en snel, thuis, op elk gewenst moment, via het internet. U hoeft niet meer naar het Parkeer ServiceBureau om uw vergunning af te halen. Kentekenwijzigingen of andere wijzigingen, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, kunt u direct zelf doorvoeren.

Wanneer?

U zich via de website van de gemeente https://parkeren.heerenveen.nl aanmelden voor uw nieuwe vergunning. De huidige vergunningen blijven tot 1 maart 2024 geldig.

Vergunning aanvragen of verlengen

Nieuwe parkeervergunningen kunt u aanvragen via onderstaande link. Ook parkeerabonnementen en ontheffingen kunt u digitaal aanvragen.

Direct aanvragen parkeervergunning

Vergunningtarieven per 1 maart 2024

Onderstaand treft u de kosten van de parkeervergunningen aan welke geldig zijn per 1 maart 2024. De tarieven zijn vastgelegd in de parkeerbelastingverordening 2024.

Centrum
Tarief
Bewonersvergunning (binnen betaald parkeer gebied) € 99,96 per jaar
Bezoekersvergunning schilgebied binnen betaald parkeer gebied € 99,96 per jaar
Bedrijfsvergunning jaar € 355,92 per
Schil (NH1, NH2, VG1, VG2, SG1 en SG2)
Tarief
Bewonersvergunning € 48,00 per jaar
Bezoekersvergunning € 48,00 per jaar
Bedrijfsvergunning € 355,92 per jaar

Beëindiging parkeervergunning

Wanneer u uw parkeervergunning wilt beëindigen, dan dient u dit snel en eenvoudig digitaal te doen Direct beëindigen parkeervergunning. De beëindiging of wijziging is dan direct verwerkt. Er geldt geen restitutieregeling bij een vroegtijdige beëindiging.

Lukt het digitaal niet? U kan hiervoor ook op de Parkeerservice terecht. Hiervoor dient u mee te nemen:

  • een geldig legitimatiebewijs (geldig) van de vergunninghouder
  • (indien van toepassing) een machtiging indien u namens een vergunninghouder de vergunning wenst te beëindigen

Onrechtmatig gebruik

Bij het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of bij onrechtmatig gebruik van een parkeervergunning, kan de vergunning altijd  ingetrokken worden.