Over Parkeerservice

Publieksbalie Parkeerservice Heerenveen

 

De publieksbalie Parkeerservice Heerenveen kent de volgende openingstijden.

Parkeerservice Heerenveen is de publieksbalie voor al uw parkeerzaken. Om het verkeer, de bereikbaar en de parkeerdruk in goede banen te leiden bent u in Heerenveen (parkeer)belasting verschuldigd. Door de parkeerbelasting te voldoen krijgt u parkeerrecht om gedurende een bepaalde periode te mogen parkeren. De betaling hiervan kunt u op verschillende wijze voldoen; door middel van belparkeren, een parkeerticket kopen aan een van de ticketautomaten en een geldige parkeervergunning.

Houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in de gehele gemeente gratis parkeren. Een gehandicaptenparkeerkaart dient  zichtbaar achter de voorruit van uw auto geplaatst te zijn.

Fiscale handhaving

Zes dagen per week vindt gedurende de tijden dat betaald parkeren geldt handhaving plaats op de betaling van deze gemeentelijke parkeerbelasting. De parkeercontrole vindt plaats door door de gemeente Heerenveen aangestelde onbezoldigd gemeenteambtenaren.

Bij het ontbreken van een geldig parkeerrecht (een parkeerticket, een geldige parkeervergunning of een geldige belparkeer-actie) of een overschrijding van de betaaltijd, wordt bij constatering hiervan een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Het bedrag van voornoemde naheffingsaanslag bedraagt € 76,70 en is opgebouwd uit: de kosten voor één uur parkeren ad. € 1,80 vermeerderd met € 78,50 (per 1/1/2024) van de naheffingsaanslag. Een naheffingsaanslag kan binnen 96 uur nadat deze is opgelegd, tijdens de openingstijden van Parkeerservice Heerenveen bij het loket in de Geerts Willigen parkeergarage met pin worden betaald.

Duplicaat naheffingsaanslag

Wanneer u er niet voor kiest om uw naheffingsaanslag parkeerbelasting door middel van pin te voldoen bij Parkeerservice Heerenveen, wordt een duplicaat naheffingsaanslag door Cannock Chase Public aangemaakt en toegezonden. Cannock Chase Public verzorgt namens de gemeente Heerenveen de invordering van de naheffingsaanslagen. Voor betaling dient u de instructies in de duplicaat naheffingsaanslag te volgen. LET OP, post die u vanuit Cannock Chase Public ontvangt is niet voorzien van een gemeentelijk logo.

Als betaling van de duplicaat naheffingsaanslag uitblijft wordt de volgende procedure gevolgd. Cannock Chase Public stuurt:

  • een herinnering waarbij de duplicaat naheffingsaanslag vermeerderd is met € 9,00 wettelijke aanmaningskosten – het volledige bedrag inclusief aanmaning dient voor de het schrijven genoemde vervaldatum betaald te zijn
  • als ook na de aanmaning geen betaling is ontvangen wordt een door de belastingdeurwaarder aan te bieden dwangbevel opgelegd – de wettelijke vastgestelde kosten van het dwangbevel zijn € 45,00
  • bij een niet betaling van het dwangbevel kan worden overgegaan tot verkoping van roerende goederen of beslag op loon of bankrekening

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00
Zaterdag en zondag gesloten