Ontheffingen blauwe zone Parellelweg

Vanaf 1 januari 2018 wordt op het weggedeelte van de Parallelweg vanaf huisnummer 27 tot de Dubbele Regel een parkeerschijfzone ingesteld. Om dit mogelijk te maken is op 8 augustus 2017 het verkeersbesluit “Blauwe Zone weggedeelte Parallelweg tot Dubbele Regel te Heerenveen” genomen (nummer 17.3003405). Op dit moment is het parkeren tot huisnummer 27 gereguleerd door middel van vergunninghoudersparkeren en mag richting de spoorwegovergang / Dubbele Regel vrij worden geparkeerd. Overdag wordt er op dit deel van de Parallelweg geparkeerd door onder meer treinreizigers en werknemers van kantoren uit de buurt. Hierdoor is er sprake van een hoge parkeerdruk, waardoor u als bewoner steeds moeilijker uw auto in de straat kwijt kunt. Afgelopen jaar hebben wij met twee vertegenwoordigers van uw straat overleg gevoerd over de mogelijke maatregelen. Via een handtekeningenactie was vooraf geïnventariseerd dat er voldoende draagvlak bij de mede bewoners was om de parkeerregulering uit te breiden. Dit overleg heeft uiteindelijk geresulteerd in het voorstel voor het instellen van een blauwe zone.

In de blauwe zone geldt een maximale parkeerduur van 2 uur. Als bewoner of bedrijf kunt u een ontheffing aanvragen. De legeskosten bedragen € 45,- per ontheffing. Bij een afwijzing vindt geen restitutie plaats.  U kunt een aanvraag voor een parkeerontheffing indienen via de button op deze pagina.

Direct een ontheffing aanvragen.