Centrumafsluiting

Gemeente gaat met behulp van camera’s handhaven op het autoluw houden van het centrum van Heerenveen.

Het centrum van Heerenveen is autoluw. Dit betekent dat bepaalde straten en gebieden in het centrum alleen toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en snorfietsen. In het verleden was het centrum afgesloten met beweegbare palen. Dit is vervangen door camerahandhaving.

Om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde voertuigen het autoluwe gebied kunnen betreden, wordt gebruik gemaakt van kentekenregistratie. Kentekens van voertuigen die het autoluwe gebied buiten de venstertijden willen betreden, worden gecontroleerd. Alleen hulpdiensten en ontheffing houders hebben toestemming om het gebied met de auto te betreden. Laden en lossen mag alleen op de vastgestelde tijden. Overtreders ontvangen een bekeuring.

Kentekencamera’s
Vanaf juni 2023 registreert een nieuw camerasysteem het verkeer in het centrum. Eerder werd het inrijden voorkomen door beweegbare palen. Die waren verouderd, werkten niet meer goed en zijn inmiddels weg gehaald. Er staan kentekencamera’s op acht locaties. Dit zijn: Achter de Kerk, Breedpad, Dracht, Lindengracht, Minckelerstraat, Oude Koemarkt, Sieverstraat en het Van Harenspad.

Waarschuwing
Tot medio augustus volgt een waarschuwing bij overtreding. Vanaf 15 augustus 2023 in overtreding? Dan krijg je via het CJIB een boete toegestuurd als je met de auto, brommer of scooter het gebied inrijdt/doorrijdt.
Laden en lossen
Het centrum is alleen voor laden en lossen toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 12.00 uur en op zaterdag van 7.00 uur tot 10.00 uur.
Ontheffing aanvragen
Voor het aanvragen, wijzigen of verlengen van een ontheffing kunt u een bericht sturen aan

Contact – Digitaal Parkeerloket

Op dit moment worden de aanvragen voor een ontheffing geautomatiseerd. Zodra dit gereed is. logt u in bij het beveiligde digitale parkeerloket: https://parkeren.heerenveen.nl. En verloopt dit proces digitaal.

Of u gaat tijdens de openingstijden naar het parkeerloket (ma/vrij 9.00 uur-12.00 uur geopend). Gevestigd op -1 in de Geerts Willigengarage. Of u stuurt een mail aan: heerenveen@digitaalparkeerloket.nl

Meer informatie
Voor meer informatie over de kentekenregistratie zie Verkeer en parkeren – Gemeente Heerenveen.