Invordering naheffingsaanslagen

Invordering naheffingsaanslagen

Cannock Chase Public voert namens de gemeente Heerenveen (in opdracht van InPublic) de invordering van in de gemeente Heerenveen opgelegde naheffingsaanslagen uit. Als u na een opgelegde naheffingsaanslag niet kiest om te betalen bij het Parkeerservicebureau (Gashoudersplein 2-4) zal u een schrijven (duplicaat naheffingsaanslag) ontvangen van Cannock Chase Public.

Logo Cannock Chase nieuw